Skip to content
Vaegnägijale

Valik kasulikke portaale

targaltinternetis.ee Targalt Internetis teadlikkuse tõstmine interneti turvalisemaks kasutamiseks.

arvutikaitse.ee Vastab küsimusele: Miks on oluline kaitsta oma arvutit ja kõike, mis selles leidub?

noorteseire.ee pakub järjepidevalt värsket informatsiooni erinevate noorte eluoluga seotud valdkondade kohta, võimaldades hinnata noorte olukorda, arvestada noori puudutavaid aspekte eri poliitikate väljatöötamisel ning hinnata poliitikamuudatuste võimalikke mõjusid.

lasteabi.ee on üleriigiline lasteabitelefoni teenus mis käivitati 01.01.2009. See on tasuta ööpäevaringne lühinumber 116 111. Teenuse eesmärgiks on võimaldada kõigil isikutel operatiivselt teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamise vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset nõustamist ja vajadusel kriisinõustamist.

narko.ee on täiuslikeim eestikeelne internetisait narkomaaniast.

toitumine.ee toitumise põhireeglid nii lastele kui täiskasvanutele.

minuraha.ee on valminud Finantsinspektsiooni spetsialistide koostöös ning on mõeldud finants- ning kindlustusteenuste igapäevasele tarbijale. Vahel peame tegema olulisi valikuid ja otsuseid sellistes keerulistes valdkondades nagu pangandus, kindlustus ja investeerimine. 

nupsu.ee on beebi- ja pereportaal mis pakub lapsevanematele võimalust koondada ühte peresõbralikku keskkonda kõik oma lapsega seonduv alates rasedusest.

eesti.ee teabeportaal pakub praktilist infot Eestis elavate inimeste õiguste ja kohustuste kohta, samuti näpunäiteid asjaajamiseks Eesti riigiasutustega. Teemade ja inimese elukaare järgi kokku koondatud informatsioon ja nõuanded, viited seadustele, kasulikele kodulehekülgedele ja asjakohastele telefoninumbritele.

sinamina.ee Perekeskus Sina ja Mina püüab leida lahendusi probleemidele laste ja nende vanemate vahel. Võimalik esitada oma küsimus foorumisse, kus neile vastavad nimetatud keskuse koolitajad ja nõustajad, samuti jagavad oma kogemusi teised lapsevanemad.

laps.ee Eesti Lastevanemate Liidu eesmärgiks on väärtustada Eesti ühiskonnas lapsi, laste kasvatamist ja lapsevanemaid. Nad on erinevatele institutsioonidele partneriks lapsi puudutavates küsimustes, seda eriti hariduse ja vaba aja sisutamise valdkondades.

lastekaitseliit.ee Lastekaitse Liit on ühendus, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele.

lasterikkad.ee Eesti Lasterikaste Perede Liit tegeleb lastega perekonna tegeliku koha teadvustamisega riigis ning lasterikastele peredele aineliste vahendite hankimisega.

syda.ee Eesti Laste Südameliit tegeleb elukeskkonna, mis vähendaks südamehaigustesse haigestumist, propageerimisega ning südamehaigusi põdevate laste ja nende hooldajatele abi pakkumisega.

eklvl.ee Eesti Kuulmispuuetega Laste vanemate Liit, mille sihiks on eelkõige toetada ja nõustada neid peresid, kus kasvavad kuulmispuudega lapsed, samuti tõstatada kuulmispuuetega laste ja nendeperede probleemid laiemas avalikkuses.

hm.ee Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt loodud lehekülg lapsevanematele.