Skip to content
Vaegnägijale

Lugemine on kasulik

Raamat räägib lapsega vaikselt, aga targalt - ja õpetab last samamoodi ise suhtlema.

Raamatulugemine:

 • Annab ühist meeldivat aega lapsele ja täiskasvanule
 • Pakub elamusi
 • Pakub rahulolutunnet
 • Äratab lapses huvi uute asjade vastu
 • Arendab lapse keskendusvõimet
 • Laiendab ja parandab lapse sõnavara ning keelekasutust
 • Arendab lapse kujutlusvõimet ja loovust
 • Arendab sisseelamisvõimet; laps õpib aru saama teise inimese võimalikest tunnetest
 • Jagab teadmisi teistest maadest, kultuuridest ja uutest võimalustest
 • Aitab lapsel vormida omaenda tundeid ja mõtteid
 • Annab jutuainet sõprade, klassikaaslaste ja vanematega
 • Annab juhiseid ja ideid mängudeks, kunstiharrastuseks ja muudeks tegevusteks
 • Annab edasi kultuuripärandit
 • Tekitab edasist lugemishuvi
 • Aitab mõista teiste mõtteid ja püüdlusi
 • Ajab nutma ja naerma
 • Lohutab
 • Aitab mõtelda selle üle, mis on õige ja mis on vale
 • Näitab, et ühel küsimustel võib olla mitu erinevat vastust
 • Ühendab sõpru ja perekonda
 • Aitab käsitleda asju mitmest erinevast vaatevinklist
 • Näitab, et eriarvamusi võib lahendada ka rahumeelselt
 • Toetab last rasketes olukordades ja aitab mõista, et teisedki on kogenud sama
 • Õpetab last väärtustama raamatut ja kirjandust
 • Avardab silmaringi
 • On kaaslaseks üksindushetkedel
 • On põlvkondade vaheliseks sillaks
 • Lahutab meelt.