Skip to content
Vaegnägijale

Raamatukogutunnid ja "Lugemisisu"

Lugemisisu märk

Tartu Linnaraamatukogu ootab lapsi ja nende õpetajaid külla raamatutele. Tutvuse jätkamiseks pakume välja valiku teemasid või valmistame tunni ette õpetaja poolt soovitud teemal. 2.oktoobril algas Laste lugemisprogramm "Lugemisisu" kuues hooaeg, et innustada 5–10 aastaseid lapsi üle kogu Eesti raamatuid lugema.

Tunni pikkus on 45–60 minutit ja raamatukogu palub toimumise asjus eelnevalt kokku leppida. Tunnid on tasuta! Kohtume Teile sobivas raamatukogus!

 

Laste- ja noorteosakond

Kompanii 3/5, Tartu. Tel: 7361390 või e-kiri: [email protected].

1. Lasteaedadele jututunnid kokkuleppel
Vaatame ja loeme koos raamatuid soovitud teemal. Lisaks mõistatame, mängime mõne mängu või teeme midagi muud põnevat.

2. Koolidele temaatilised tunnid kokkuleppel
Valmistame tunni ette õpetaja poolt soovitud teemal.

3. Külaskäik oma linna avalikku raamatukokku. 
Tunnis räägime, mis on raamatukogu, kuidas raamatukogu kasutada ning mida siin teha saab ja leida võib. Loeme mõne loo ja teeme maja ekskursiooni.

4. Ei tule luule tuulest 1.- 4. klass
Tunnis räägime, mis on luule, tutvume erinevate luuletustega ja mängime temaatilisi mänge.

5. Savitahvlist raamatuni 1.- 5. klass
Tund paberi ja kirja ajaloost alates savitahvlitest kuni tänapäevaste raamatuteni.

6. Lugemisisu teematund - "Raamatu teekond" 1.-4. klass
Tunnis räägime, kuidas kulgeb raamatu teekond kirjaniku ideest raamatu valmimiseni.

7. Lugemisisu teematund - "Illustratsioon raamatus" 1.-4. klass
Tunnis räägime illustratsioonist ja illustraatoritest ning tutvume tuntud eesti raamatukunstnike töödega. Arutleme, millised illustratsioonid ja miks kellelegi meeldivad või ei meeldi. Tunni lõpetuseks saab igaüks ka ise illustraatorina kätt proovida.

8. Lugemisisu teematund - "Lugemismängud" 1.-4. klass 
Mänguline teematund, kus tegutseme tähtede ja tähestiku, luuletuste ja raamatutegelastega.

9. Lugemisisu teematund „Oh sa jutt! Muinasjutt!” 1.-4. klass
Tunnis räägime, mis on muinasjutt, millised on muinasjutu tunnused, millised on muinasjuttudes levinud võluesemed ja muud põnevat. Räägime muinasjuttu ja loome koos uue muinasloo.

10. Raamatukrati otsimismäng 2. - 4. klass
Mänguliste töölehtede abil saab teha tutvust lasteosakonnaga, õppida kasutama raamatukogu ja uurida erinevaid raamatuid.

11. Mis on raamatukogu? 2. - 5. klass
Tunnis räägime raamatukogudest läbi ajaloo ja tutvume lähemalt Tartu Linnaraamatukoguga.

12. Koomika elus ja kirjanduses 5.-7. klass
Tunni vältel saame teada kui mitut koomilise varianti me võime kohata nii kirjanduses kui elus. Vaatleme mõiste kujunemist ajaloos ja lõpuks proovime kokku panna ühe koomilise luuletuse.

13. Kuidas sõnast saab luule 5.-7. klass
Alustame poeesia mõiste analüüsiga, teeme näidete varal selgeks erinevad luuležanrid (tähtpäevaluule, juhuluule, loodus ja armastusluule jne.) Tunni lõpus püüame kokku panna vabalt valitud autori teksti, et aru saada kuidas käib ühe luuletuse loomine.

14. Uudisraamat noorele lugejale 1.-9. klass
Tunnis tutvustame õpilastele eakohast kirjandust. Püüame lühikeste etteloetud katkendite põhjal mõistatada, mis žanrist raamat olla võiks, millest lugu räägib ja kes on tegelased.

Annelinna raamatukogu

Kaunase pst 23, Tartu. Tel: 7461041 või e-kiri: [email protected]

1. Lasteaedadele temaatilised tunnid kokkuleppel.
Tund toimub õpetajaga kokku lepitud teemal.

2. Külaskäik oma linnaosa raamatukokku koos lugejaks registreerimisega 1.-2. klass
Tunnis räägime, mis on raamatukogu, kuidas raamatukogu kasutada ja mida siin teha saab, aga ka raamatute hoidmisest jne. Teeme väikese ekskursiooni ning loeme juttu. Soovi korral saab õpilasi lugejaks registreerida.

3. "Lugemisisu" tutvustav tund 1.-3. klass
Tunnis tutvume "Lugemisisu" programmiga ja selles soovitatud kirjandusega, jagame lugemispassid.

4. Lugemisisu teematund - "Raamatu teekond" 1.-4. klass
Tund käsitleb raamatu teekonda autori ja kunstniku ideest raamatu valmimiseni.

5. Lugemisisu teematund - "Illustratsioon raamatus" 1.-4. klass
Teeme tutvust mõistetega illustratsioon ja illustraator. Arutleme, mis ühe illustratsiooni juures meeldib või ei meeldi. Arvame kaanepildi järgi, mis raamatus juhtub.

6. Lugemisisu teematund - "Lugemismängud" 1.-4. klass
Leiame luuletusele vastava pildi. Leiame tuntud raamatutegelastega paarid ning loeme katkendeid nendest raamatutest. Otsimismäng:  otsime riiulist ette antud raamatut (eelnevalt tutvume raamatute paigutuse põhimõtetega).

7. Uudiskirjanduse tutvustus 1.-9. klass
Tutvume eakohase uuema kirjandusega: saame tuttavaks tegelastega, loeme katkendeid raamatust. Valime klassile enim meeldinud raamatu.

8. Elektronkataloogi ESTER tutvustus alates.6.klassist
Õpetame, kuidas kataloogist raamatud üles leida ja endale sobivasse raamatukokku tellida või järjekorda panna. Alates 6. klassist.

Karlova-Ropka raamatukogu

Tehase 16, Tartu. Tel: 7308473 või e-kiri: [email protected]

1. Jututund lasteaedadele
Loeme ja vaatame üheskoos mõnd raamatut ning seejärel joonistame või meisterdame raamatust tõukuval teemal.

2. Vaba tund! Lasteaedadele, koolidele
Tund toimub õpetajaga eelnevalt kokku lepitud teemal või žanris. Kui vähegi oskame, siis püüame koos ka sobiva tunni luua, kuid selle ettevalmistamiseks kulub ehk rohkem aega.

3. Uudiskirjanduse tund 1.-9. klass
Tutvume uuemate eakohaste raamatutega - vaatame kaasi, loeme sisututvustusi. Üheskoos leiame ka need, mis klassile endale kõige kutsuvamad ja lugema meelitavad on.

4. Krimikirjandust tutvustav tund 1.-3. klass
Vaatame erinevaid lastekrimkasid – nii neid, mis sobivad algajale lugejale kui ka juba veidi sisukamaid raamatuid.

5. Lugemisisu teematund - "Illustratsioonid raamatus" 1.-4. klass 
Vaatame raamatute illustratsioone, räägime illustratsioonide olulisusest ja püüame ka ise illustratsiooni luua.

6. Lugemisisu teematund - "Raamatu teekond" 1.-4. klass
Kuidas sünnib raamat? Milliste ametite esindajaid selleks vaja on? Vaatame lähemalt, mis kõik jääb kirjaniku idee ja lugemist ootava valmis raamatu vahele.

7. Kuidas leida raamatut? 4.-5. klass
Uurime, kuidas raamatukogus raamatuid paigutatakse ning kuidas neid üles leida. Vaatame ka seda, mismoodi just see õige raamat leida, mida oleks hiljem kodus hea lugeda.

8. Uuemat ulmekirjandust 4.-9. klass
Tutvume põnevate raamatutega, räägime laste endi lugemiselamustest ja jagame vastastikku põnevaid raamatusoovitusi.

9. Ulmemaailm 5.-6. klass
Õpime žanrisisest liigitamist ehk ulmekirjanduse jagunemist kolmeks peamiseks alamžanriks. Vaatame mõningaid kirjanike poolt loodud maailmu ning püüame luua ka omi. Maailm on tervik ning ühe omaduse muutmine toob kaasa terve rea muutusi, tuginedes ise samasugusel muudatuste kogumil. Rühmatööna saavad ka lapsed oma fantaasiamaailma luua. Tunni eesmärk on õppida orienteeruma ühes kirjandusžanris, hoomata tervikut, kuid märgata detaile.

10. Teatmeteosest ilukirjanduseni 7.-9. klass
Vaatleme täppisteaduste ja ilukirjanduse vahelisi seoseid ja kokkupuutekohti. Liigitame raamatud skaalal: teatmeteos – populaarteaduslik raamat – teadusulme – ilukirjandus laiemalt. Täpsemalt vaatame üle ulmekirjanduse definitsiooni, uurime teadusulme raamatuid ning nende seost erinevate teadusvaldkondadega.

11. Raamatudialoog 7.-9. klass
Eelnevalt kokku lepitud raamatust tõukuv arutelu, mille läbiviimisel kasutatakse dialoogi tehnikat. Tunni eelduseks on, et tervel klassil (või vähemalt suuremal osal) on kõnealune raamat eelnevalt läbi loetud.

Tammelinna raamatukogu

Suur Kaar 56, Tartu. Tel: 746 1036 või e-kiri: [email protected]

1. Teematunnid lasteaedadele
Vaatame ja loeme koos raamatuid soovitud teemal. Lisaks mõistatame, mängime mõne mängu või teeme midagi muud põnevat.

2. Jututunnid lasteaedadele
Räägime lugusid muinasjutust tõsilugudeni, lisaks meisterdamist ja nuputamist.

3. Lugemisisu teematunnid lasteaedadele
Tutvustame lugemisisu programmi ja viime läbi lihtsamaid variante Lugemisisu teematundidest.

4. Tutvumine raamatukoguga 1.-2. klass
Selles tunnis saab teada, mille järgi on raamatud riiulitesse paigutatud. Ekskursiooni käigus kuuleb, mida põnevat raamatukogu lisaks raamatutele pakub.

5. Lugemisisu teematund - "Raamatu teekond" 1.-4. klass
Tunnis räägime, kuidas kulgeb raamatu teekond kirjaniku ideest raamatu valmimiseni.

6. Lugemisisu teematund - "Illustratsioon raamatus" 1.-4. klass
Kes on illustraator? Vaatame raamatuid ja arutleme, millised illustratsioonid ja miks kellelegi meeldivad või ei meeldi.

7. Lugemisisu teematund - "Teeme ise ajakirja" 3.-4. klass
Tunnis õpime ise meisterdame ajakirja.

8. Lugemisisu teematund - "Lugemismängud" 1.-4. klass
Tunnis saad mängida, lugeda, joonistada ja mõistatada.

9. Lugemisisu teematund - "Oh sa jutt! Muinasjutt!" 1.-4. klass
Tunnis räägime, mis on muinasjutt, millised on muinasjutu tunnused, millised on muinasjuttudes levinud võluesemed ja muud põnevat. Räägime muinasjuttu ja loome koos uue muinasloo.

10. Koomiksi teematund 4.-7. klass
Anname ülevaate koomiksi ajaloost ja erinevatest stiilidest, koomiksikunstnikest.

11. Raamatukogu virtuaalselt 1.-12. klass
Tunnis saab teada, mida põnevat ja vajalikku leidub raamatukogu e-keskkonnas, sh meie koduleht, kirjandusveeb ja raamatukogude kataloog ESTER.

12. Uudisraamat noorele lugejale 1.-12. klass
Tutvustatakse kõige värskemaid raamatuid.

13. Teatmekirjanduse tund 3.-12. klass
Tutvustame vastavalt soovitud teemale teatmekirjandust, selle leidmist nii raamatukogu e-keskkonnas kui ka riiulis.

14. Krimikirjanduse teematund 1.-12. klass
Tutvustame nii uuemat kui ka klassikalist krimikirjandust vastavalt vanuseastmele.

15. Ulmekirjanduse teematund 1.-12. klass
Tutvustame nii uuemat kui ka klassikalist ulmekirjandust vastavalt vanuseastmele.

Ilmatsalu raamatukogu

Kooli tee 5, Ilmatsalu a, Tartu. Tel: 58872118 või e-kiri: [email protected], [email protected]

1. Teematunnid lasteaedadele. Tund toimub eelnevalt õpetajaga kokkulepitud teemal.

2. Raamatukogutunnid algklassidele. Raamatukogutöö ja laenutamise tutvustamine, kuidas raamatukogust õige raamat üles leida.

3. Algklassidele erinevad meisterdamise tunnid: 3D pliiats, Paberi lõikamise masinaga meisterdused, õmblusringid lastele

 

Lugemisisu plakat